FVE Seľany

Na fotovoltickej elektrárni Seľany sú nainštalované kremíkové fotovoltické panely, s celkovým inštalovaným výkonom na DC strane vo výške 971,28 kWp. V rámci elektrárne je použité koncepčné riešenie s decentrálnymi meničmi. V areáli je situovaná betónová transformátorová stanica, v ktorej je umiestnený nízkostratový olejový transformátor s prevodom 22/0,4 kV.

Prehľad projektu

Služby: due diligence
Sektor: obnoviteľné zdroje energie
Klient: KBK-ENERGIA s.r.o
Lokalita: Seľany, okres Veľký Krtíš
Termín: 2021