FVE Poľany II.

Na fotovoltickej elektrárni Poľany II. sú nainštalované tenkovrstvové kremíkové fotovoltické panely, s celkovým inštalovaným výkonom na DC strane vo výške 998,76 kWp. V rámci elektrárne je použité koncepčné riešenie s centrálnymi meničmi. Objekt trafostanice tvorí prefabrikovaný betónový skelet, v ktorom je umiestnený výkonový olejový transformátor s prevodom 22/0,28 kV.

Prehľad projektu

Služby: due diligence
Sektor: obnoviteľné zdroje energie
Klient: Stovateam s. r. o.
Lokalita: Poľany, okres Trebišov
Termín: 2019