Konzultácie

Ako nezávislí poradcovia vyhodnocujeme aspekty v rámci celého životného cyklu projektu, našou snahou je identifikovať a eliminovať potenciálne problémy už v rannom štádiu.

Radi Vám pomôžeme a poskytneme komplexné a praktické rady, ako dosiahnuť optimálny návrh a úspešnú realizáciu Vášho projektu.

Nezávislé posúdenie dodávateľov, stavebných materiálov a technologických celkov Vám pomôže pri výbere toho správneho partnera. Pomôžeme Vám uistiť sa, že produkty a služby Vašich dodávateľov sú v súlade s definovanými požiadavkami a že zodpovedajú národným a medzinárodným normám.

Budeme radi Vašimi stabilnými partnermi počas celej doby realizácie Vašich projektových zámerov.

Životný cyklus projektu

Príprava projektu

 • lokálne podmienky
 • regulačné rámce
 • licencie a povolenia

Návrh projektu

 • výber komponentov
 • vzájomná kompatibilita
 • predikcia výroby

Výber zhotoviteľa

 • referenčné projekty
 • kontrola rozpočtu a harmonogramu
 • zmluvné podmienky

Realizácia projektu

 • súlad s projektom
 • súlad s legislatívou
 • skúšanie a testovanie

Prevádzka a údržba

 • monitoring projektu
 • realizácia servisu
 • vyhodnocovanie parametrov