Pár slov o nás…

Naša kariéra je dlhé roky spojená s projektovým manažmentom, kontrolou stavieb a úzkym kontaktom so zákazníkmi a našimi partnermi. Predmetom záujmu sa pre nás stalo posudzovanie projektov v oblasti nehnuteľností a obnoviteľných zdrojov energie, najmä fotovoltiky.

Tento záujem však môžeme rozvíjať iba vďaka spolupráci s našimi klientami a partnermi. Spätná väzba, ktorú dostávame, nie je pre nás iba zrkadlom našej práce. Je najmä záväzkom, aby sme boli schopní udržať si vysokú mieru profesionality, zodpovednosti a individuálneho prístupu.

Pavol Gašpierik

Znalec v odbore Elektrotechnika

v odvetviach:

 • Elektro-energetické stroje a zariadenia
 • Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

Odborná spôsobilosť

 • v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. – §23 (elektrotechnika)
 • certifikovaný špecialista pre oblasť fotovoltiky

Prax v odbore

 • technický riaditeľ pre fotovoltiku
 • senior project / business development / unit manager

Ivan Šimek

Znalec v odbore Stavebníctvo

v odvetviach:

 • Pozemné stavby
 • Odhad hodnoty nehnuteľností

Odborná spôsobilosť

 • stavebný dozor
 • stavbyvedúci

Prax v odbore

 • kontrola kvality a reklamácie stavieb
 • inšpektor stavieb

Naše hodnoty

Profesionalita

Svoju prácu vykonávame vysoko odborne, efektívne a dôsledne, s využitím všetkých svojich vedomostí a zručností, využívame aktívne tímovú prácu.

Zodpovednosť

Rešpekt a zodpovednosť sú základnými kameňmi úzkych vzťahov so zákazníkmi. Zodpovednosť berieme vážne a preukazujeme rešpekt k životnému prostrediu.

Nestrannosť

Základné hodnoty našej činnosti tvoria nezávislosť, neutralita a nestrannosť. Na týchto princípoch je založená objektivita nášho rozhodovania.

Naše služby

Našou snahou je vytvorenie trvalej pridanej hodnoty a zvýšenie spoľahlivosti investícií. Na základe individuálnych požiadaviek našich partnerov aktívne vstupujeme do celého životného cyklu projektu, od prípravnej, cez realizačnú fázu výstavby, až po participáciu na existujúcich projektoch. Svoju činnosť vykonávame v súlade s miestnymi a medzinárodnými normami a predpismi.