FVE Varhaňovce

Na fotovoltickej elektrárni Varhaňovce sú nainštalované tenkovrstvové kremíkové fotovoltické panely, s celkovým inštalovaným výkonom na DC strane vo výške 989,076 kWp. V rámci elektrárne je použité koncepčné riešenie s centrálnymi meničmi. Objekt trafostanice tvorí prefabrikovaný betónový skelet, v ktorom je umiestnený výkonový olejový transformátor s prevodom 22/0,28 kV.

Prehľad projektu

Služby: due diligence
Sektor: obnoviteľné zdroje energie
Klient: ZETASOLAR s. r. o.
Lokalita: Varhaňovce, okres Prešov
Termín: 2019