FVE Pataš – Milinovice

Na fotovoltickej elektrárni Pataš – Milinovice je nosná podperná konštrukcia pod fotovoltické panely tvorená sústavou priečnych rámov, ktoré sú v pozdĺžnom smere prepojené väznicami. Jednotlivé priečne rámy sú v pozdĺžnom smere prepojené pomocou piatich pozdĺžnych hliníkových väzníc, na ktoré sú prikotvené fotovoltické panely.

Prehľad projektu

Služby: kontrolný statický výpočet
Sektor: obnoviteľné zdroje energie
Klient: Global Energy Services, s.r.o.
Lokalita: Pataš – Milinovice, okres Dunajská Streda
Termín: 2019