Multi Use House Mickiewiczova

Projekt „Polyfunkčný objekt Mickiewiczova ul., Bratislava“ pozostáva z dvojice objektov. Budova A, s 22-mi bytmi, má sedem nadzemných podlaží, z toho najvyššie ustúpené. Dotvára Mickiewiczovu ulicu, kde dodržiava výšku okolitej zástavby. Budova B, v ktorej je situovaných 9 bytov, má len tri nadzemné podlažia a je umiestnená vo dvore. Obidva domy sú v prevažnej miere vyplnené bytmi, len budova A má na prízemí jeden obchodný priestor.

Prehľad projektu

Služby: bankový monitor
Sektor: nehnuteľnosti
Klient: FINGEST, s. r. o.
Tatra banka, a.s.
Lokalita: Bratislava I, m.č. Staré Mesto
Termín: 2019 – doteraz