T:  +421 903 692 556   |    E:  info(at)forfuture.sk

ENGINNERING ⏐ CONSULTANCY ⏐ DUE DILIGENCE

SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť 4future, s.r.o. bola založená v roku 2017. Špecializuje sa na poskytovanie služieb v oblasti technického posúdenia projektov, odborného poradenstva a inžinieringu. V zmysle požiadaviek svojich partnerov aktívne vstupuje do prípravnej a realizačnej fázy projektov, ako aj do posúdenia existujúcich stavieb. Svoju činnosť vykonáva v súlade s miestnymi a medzinárodnými normami a predpismi. Vysoká kvalifikácia, skúsenosti a odborná prax v oblasti posudzovania stavieb a projektového manažmentu sú zárukou kvality a vysokej odbornosti. Medzi hlavných klientov spoločnosti patria bankysúkromní investori a poisťovne.

DUE DILIGENCE

STAVEBNÝ DOZOR

KONZULTÁCIE

BANKOVÝ MONITOR

REFERENCIE

Sústreďujeme sa na projekty v oblasti real estate (najmä administratívne, retailové a rezidenčné projekty) a projekty v segmente obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltaické elektrárne a bioplynové stanice). 

Medzi našich najvýznamenjších partnerov patria (A-Z):

KONTAKT

4future, s.r.o.

Lužná 3, 851 04 Bratislava, Slovakia

IČO:  50 977 610
DIČ:  212 056 1223
IČ DPH:  SK2120561223

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.121469/B

IBAN:  SK73 1100 0000 0029 4104 3167
SWIFT:  TATRSKBX

T:  +421 903 692 556

     +421 903 305 879

E:  info(at)forfuture.sk